Gå till innehåll
Långeberga Ridklubb
Långeberga Ridklubb

Tilldelning av boxplats

Kriterier för tilldelning av kontrakt för boxplats
Reglerna är fastställda av styrelsen för Långeberga Ridklubb (LÅRK) för att underlätta diskussioner kring nya kontrakt och andrahandsuthyrning av boxplats. Ledorden för reglerna är: rättvisa, hänsyn till hästar och ägare samt ridklubbens bästa.

Nya kontrakt
Klubben tillämpar en intresselista för att ha uppdaterad information om efterfrågan på boxplatser. Intresselistan är upprättad i den ordning medlemmar har anmält intresse för boxplats. Ny intresseanmälan läggs till sist på listan.

Prioritering
Listan tillämpas dock inte som en strikt kölista då Långeberga Ridklubb är en ideell förening som är beroende av insatser från medlemmar för att driva verksamheten. Därmed prioriteras hästägare som visat ett starkt engagemang genom arbetsinsatser och som kan förväntas fortsätta hjälpa till i vår ideella verksamhet. Den som erbjuds boxplats behöver först redogöra för hur han/hon kan bidra till verksamheten. Med detta vill styrelsen förtydliga att medlem som inte är beredd att varaktigt bidra till klubbens verksamhet inte heller kommer att erbjudas kontrakt på boxplats.

Villkor
Minimikravet är att varje boxinnehavare bidrar med ideellt arbete genom att engagera sig i en ansvarspost i ridklubben om minst 2 år inom varje 5-årsperiod. Som ansvarspost menas styrelse, arbetsgrupp, valberedning, sektion, kommitté eller som revisor. Uppdraget skall ske om minst 2 år inom en femårsperiod. Vi tillämpar en sex månader lång provperiod vid nya kontrakt.

Andrahandsuthyrning
Det är möjligt att hyra ut i andra hand under max ett år. Detts sker genom att i god tid ansöka om andrahandsuthyrning på LÅRKs kontor, hur länge och från när man vill hyra ut. När andrahandsuthyrning är beviljad kommer styrelsen att erbjuda ett andrahandskontrakt till väntande på intresselistan. Befrielse från kontrakterad avgift kan endast godkännas sedan ny hyresgäst kontrakterats. För andrahandsuthyrare gäller samma regler som för förstahandshyresgäster.

Publicerad: 2022-11-27

Senast uppdaterad: 2024-03-31

Författare: madelene.olsson@langebergark.se

Sponsorer

Besöksadress

Långebergs Bygata 3
421 32 Västra Frölunda

Postadress

Långebergs Bygata 3
421 32 Västra Frölunda

Kontakta oss

0702- 59 90 60
info@langebergark.se

Logotyp Långeberga